WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

13 PAŹDZIERNIK 2019 r.Komunikaty

Urzędnik wyborczy Grzegorz Pałka będzie dostępny pod wskazanym kontaktem telefonicznym: 502 158 096, oraz adresem email: urz-120206-1@pkw.gov.pl w dniach:

03 października 2019 roku w godzinach od 08:00 do 10:00

07 października 2019 roku w godzinach od 15:00 do 17:00

W razie wystąpienia potrzeby proszę o kontakt poza wyznaczonymi godzinami.


Dokumenty

Mapa podziału Gminy