WYBORY DO RAD POWIATOWYCH MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

28 LIPCA 2019 R.Komunikaty

WYBORY
DO RAD POWIATOWYCH
MAŁOPOLSKIEJ
IZBY ROLNICZEJ

W dniu 28 lipca w godz. od 8:00 do 18:00

Ważne daty:

do 17 czerwca - udostępnienie do wglądu spisu osób uprawnionych do udziału w głosowaniu
do 5 lipca - zgłaszanie kandydatów

O SZCZEGÓLY PYTAJ W URZĘDZIE GMINY
LUB NA PLAKATACH WYWIESZONYCH NA TABLICACH OGŁOSZEŃ NA TERENIE GMINY

Materiały Informacyjne

Ogłoszenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Iwkowej.Skład Okręgowej Komisji Wyborczej:

Urszula Piechowicz
Irena Jakubik
Anna Kołdras
Małgorzata Nowicka
Agnieszka Mida

Zasady zgłaszania i rejestracji kandydatów do izb rolniczych :

  1. Osoba zgłaszająca swoją kandydaturę do izb rolniczych musi posiadać gosp. rolne o pow. powyżej 1 ha przeliczeniowego lub być płatnikiem podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej.

  2. Kandydat do Małopolskiej Izby Rolniczej do 5 lipca przedstawia listę osób popierających zgłoszenie kandydatury ( 50 osób - posiadających gospodarstwo rolne powyżej 1 ha przeliczeniowego lub będące płatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej).

  3. Rejestracji dokonuje się w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Iwkowej codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy w pokoju nr 4.

Dokumenty